Privacyverklaring

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens, dat zijn alle gegevens die u als individueel mens kunnen identificeren  (zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres), uitsluitend voor de doelen waarvoor u ze ons gegeven hebt.

Sommige gegevens moeten we gebruiken voor de financiële administratie, dat wil de Belastingdienst en anders kunnen we geen factuur sturen. We bewaren deze gegevens verplicht zeven jaar, dat is de wettelijke bewaartermijn.

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben. U hebt ook het recht om ze aan te passen of te laten verwijderen. Dit alles natuurlijk binnen de regels van de Nederlandse wet.

Vragen? Opmerkingen? Wensen? Uw reactie is van harte welkom.